Vragenlijst Kinderen

Lees de vragen eerst rustig door en neem vervolgens de tijd om de vragenlijst zo compleet mogelijk in te vullen. Het zijn veel vragen, maar deze informatie is noodzakelijk om je kind zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Heb je ook de ‘vragenlijst reflexen’ van mij gekregen én compleet ingevuld en opgestuurd, dan hoef je bij de persoonsgegevens op deze lijst alleen de naam van je kind in te vullen en mag je de overige persoonsgegevens overslaan.

Vragen over de zwangerschap

Vragen over de bevalling/geboorte

Vragen over de ontwikkeling

Medische gegevens en gehoor

Sociale ontwikkeling

Spraak-taalontwikkeling

Dit onderdeel alléén invullen wanneer je kind hier moeite mee heeft!

De uitdagingen/problemen van je kind

Bedankt voor het invullen! Je kunt het formulier nu versturen.