Waarom lezen, schrijven, rekenen of spelling zo lastig kan zijn!

Wekelijks zie ik ze: kinderen in mijn praktijk die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of spelling.
Ze vinden het lastig op school, of hebben zelfs geen zin meer in school. Dagelijks is er strijd thuis omdat er geoefend moet worden op één of meer gebieden.

Om makkelijk te kunnen leren moeten je hersenen, je zintuigen en je lijf goed met elkaar samenwerken. En als je goed in je vel zit, zorgt dat er samen met die optimale samenwerking van je lijf en brein voor dat je nieuwe vaardigheden snel aanleert en nieuwe informatie makkelijk opneemt.

Zo ontstaan leerproblemen
Leerproblemen ontstaan vaak wanneer een kind neurologisch of neuromotorisch nog onrijp is. Oftewel: nog niet schoolrijp en klaar om de schoolse vaardigheden te leren.
Als een kind zich niet in zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen, dan gebeurt het vaak dat een kind op school vaardigheden moet leren waar zijn lijf en brein nog niet klaar voor zijn. 

Letters leren schrijven bijvoorbeeld. Over het algemeen genomen ontwikkelt een kind vanaf 7 jaar het vermogen om te leren schrijven. Maar wat gebeurt er? Kinderen in groep 1 en groep 2 krijgen al letters aangeboden… Dan zijn ze 4 of 5 jaar en is hun brein nog niet klaar om letters te leren lezen en hun fijne motoriek nog niet zover om te leren schrijven.
Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer (spraakpatholoog, taalwetenschapper en orthopedagoog) zegt daarover: “Een kleuterjuf is gemiddeld 500 uur bezig om een kleuter letters te leren schrijven. Een leerkracht in groep 3 kan dit in 50 uur. ‘In die 450 uur hadden de kleuters kunnen spelen in plaats van oefenen op letters.”

Belangrijke voorwaarden!
Bij het leren lezen, schrijven, spellen en rekenen zijn er meerdere belangrijke voorwaarden.
Allereerst moeten de reflexen, die de basis vormen voor de motorische ontwikkeling en de zintuigelijke ontwikkeling, goed geïntegreerd zijn. Als er reflexen niet geïntegreerd zijn, dan heeft dat gevolgen!
Het kan gevolgen hebben voor je balans/evenwicht, waardoor het lastig is om rechtop en stil te zitten als je werkt en het een opgave is om geconcentreerd te werken.
Het kan gevolgen hebben voor het richten van je ogen, de samenwerking van je ogen, de samenwerking van je hersenhelften en linker- en rechter lichaamshelft. Daardoor is het heel lastig om een woord letter voor letter te kunnen lezen, of een zin van links naar rechts te lezen zónder de regel kwijt te raken.
Maar het is ook erg ingewikkeld om op een getallenlijn het midden aan te geven, als jouw ogen een ander midden aangeven.

Als een kind merkt dat het iets niet kan, dan raakt het in de stress. En wanneer je stress ervaart, lukt leren al helemaal niet meer!

In mijn praktijk ga ik met kinderen die leesproblemen hebben dus niet extra leeskilometers maken, of kinderen die moeite hebben met rekenen niet uitleggen hoe de tafels werken. 

Terug naar de basis!
Nee, ik ga terug naar de basis, naar de onderliggende oorzaak en naar de  voorwaarden.
Zijn de reflexen die een rol spelen bij het lezen, rekenen, spellen, of schrijven allemaal geïntegreerd?
We werken door middel van spelletjes en oefeningen aan het evenwicht, de oogbewegingen, oog-handcoördinatie, aan de samenwerking tussen links en rechts, de grove en/of fijne motoriek, het automatiseren, het werkgeheugen.
Bij rekenproblemen onderzoek ik daarnaast of een kind de basis van rekenen onder de knie heeft: heeft een kind hoeveelheidsbegrip en getalbegrip? Begrijpt het de getalstructuur en hoe zit het met de automatiseringsvaardigheden?

Door te werken aan de voorwaarden en de onderliggende oorzaak van de problemen op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en spelling aan te pakken, zorgen we ervoor dat het brein neurologisch of neuromotorisch rijp wordt! 

Als het fundament stevig is, kun je er verder op bouwen, waardoor je ziet dat het lezen, schrijven, spellen of rekenen ‘ineens’ vooruit gaat!
En een mooie bijkomstigheid: een kind krijgt door de succeservaringen weer meer zelfvertrouwen én plezier!

Heeft jouw kind moeite op school met (begrijpend) lezen, schrijven, rekenen of spelling?
Is het voor jouw kind een uitdaging om stil te zitten en geconcentreerd te werken?
Of loopt jouw kind helemaal vast op school?

Neem dan gerust contact met me op om te overleggen over jouw kind.
Ik denk graag met je mee!

Wat vond je er van? Ik lees graag je reactie!

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest
Marijke Altink

Marijke Altink

Mijn missie is om kinderen en volwassenen vooruit te helpen, door de onderliggende oorzaak van hun spraak-, taal-, leer- of gedragsproblemen te onderzoeken en aan te pakken.

Laat een reactie achter:

Informatie en inspiratie in je inbox!

Regelmatig ontvang je informatie over geboortepatronen, reflexintegratie en psychomotoriek, leuke oefeningen voor thuis, mogelijk interessante behandelingen, workshops, lezingen en/of trainingen.
Je ontvangt van mij geen dagelijkse mail, maar 1 keer per week/twee weken.